Úvod

FONDBYT s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa správou bytových domov, administratívnych, prevádzkových a ostatných nehnuteľností s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.