Dôležité číslaZávadská 20, 831 06 Bratislava

   

Konateľky :

Telefón, fax:

E-mail:

Vavríková,Vojteková

02/44 64 65 30, 0904 200 055

vavrikova@fondbyt.sk

vojtekova@fondbyt.sk

Oddelenie predpisu a platieb

Telefón:

Švecová

02/44 45 90 45

svecova@fondbyt.sk

Stránkové hodiny:

Závadská 20,  Bratislava – Rača

Po:  8,00  -  12,00     13,00 – 17,00

St :  8.00  -  12,00     13,00 – 15,00HAVARIJNÁ   SLUŽBA:

           N O N S T O P

Olivová

Plyn, elektro, voda, kúrenie

Komplet s.r.o.

Plyn, elektro, voda, kúrenie   

0911 414 125,  02/ 55 56 64 53


0905 610 190, 02/43 42 59 98

                        


PORUCHY :

 

Prevádzka tepelného hospodárstva

02/58 31 62 06   ( non-stop  24 hod. )

Elektrárne

0850 111 555

Plynárne

0850 111 565

Vodárne

0850123122

OLO  (reklamácie odvozu)

02/50 11 04 70, 0918 110 470

OLO separovaný zber, odvoz

02/50 11 03 01  


NÚDZOVÉ  VOLANIA

 

Požiarna ochrana

150,    112

Rýchla lekárska pomoc

155,    112

Polícia

158,    112, Hubeného  02/4488 2325